Trať číslo 113 Čížkovice-Obrnice

Uvedena do provozu v r. 1898 jako část tratě Lovosice – Most. V r. 2006 nákladní i osobní doprava omezena, v r. 2007 ze strany SŽDC, s.o., zastavena, bez ohledu na potřeby obcí V r. 2009-2011 provoz veřejné osobní dopravy z iniciativy obcí, jako sezónní. Budovy nádraží a zastávek bez údržby, údržba trati zcela nahodilá, zpravidla jen k odstranění havarijního stavu.

Trať číslo 172 Zadní Třebaň-Lochovice

Uvedena do provozu v r. 1901. Po roce 1992 a odchodu AČR z části Brd výrazný pokles nákladní dopravy, zrušení nakládky ve stanicích Liteň, Skuhrov, Všeradice, Osov, t.č. omezeně jen ve stanicích Hostomice a Neumětely. Osobní doprava ve sníženém rozsahu, část trati (Zadní Třebaň – Liteň) integrována do systému Pražské integrované dopravy (PID). Budovy nádraží a zastávek bez údržby, údržba trati zcela nahodilá, zpravidla jen odstranění poruchového stavu.

Trať číslo 173 Beroun-Rudná- Zbuzany (Praha Smíchov)

Uvedena do provozu v. r 1873 a 97. Po roce 1990 snížená nákladní doprava, tč. převážně jen nakládka vápenců pro ČEZ (Nučice), zrušena nakládka ve stanicích Vráž, Loděnice, snížena ve stanicích Nučice a Rudná. Osobní doprava ve sníženém rozsahu, část trati (Nučice – Praha Smíchov) integrována do systému PID. Údržba trati v mezích norem a plánů údržby. Budovy nádraží a zastávek tč. bez pravidelné údržby, zpravidla jen k odstranění poruchového stavu.

Trať Nučice-Rudná Hořelice-Mořina

Uvedena do provozu v r. 1858 jako Kladensko Nučická dráha pro osobní a nákladní dopravu, mimo systém ČSD, ČD, SŽDC. Po roce 1968 zkrácena na současný stav, dominuje nákladní doprava pro ČEZ, osobní jen příležitostně. Tč. bez drážních budov, odstraněny v r. 1994. Od r. 1993 v obci Mořina plán výstavby nové stanice pro osobní dopravu v oblasti lomu Amerika a Holý Vrch, s ukončením těžby v lomech je přechod trati jen na veřejnou osobní dopravu.

Čížkovice - Obrnice

Studie a dokumentace budoucího využití železniční trati „Švestková dráha Čížkovice - Třebívlice - Obrnice“

Z. Třebaň - Lochovice

Uvedena do provozu v roce 1901. Po roce 1992 a odchodu AČR z části Brd výrazný pokles nákladní dopravy.

Beroun - Zbuzany

Uvedena do provozu v r. 1873. Po roce 1990 snížená nákladní doprava, zrušena nakládka ve stanicích Vráž, Loděnice.

Nučice - Mořina

Uvedena do provozu v r. 1858 jako Kladensko Nučická dráha pro osobní a nákladní dopravu, mimo systém ČSD, ČD, SŽDC.

MAS Karlštejnsko

MAS Karlštejnsko, z.ú.

Všeradice 18

267 26 Všeradice

Email: maskarlstejnsko@gmail.com

WEB: www.karlstejnskomas.cz

MAS Serviso

SERVISO, o. p. s.

Komenského náměstí 17

411 15 Třebívlice

Email: serviso@tiscali.cz

WEB: www.serviso.cz

MAS Naděje

MAS Naděje o.p.s.

Lišnice, čp.42

434 01 Most

Email: info@masnadeje.cz

WEB: www.masnadeje.cz