• pořízení základní dokumentace železničních tratí pro realizaci následné obnovy, záchrany a vhodného využití částí (zejména železničních budov a prostranství železničních stanic)
  • podkladový materiál pro jednání municipalit o vhodném využití železničních budov a prostranství železničních stanic
  • propagace a prezentace regionů prostřednictvím výstupů projektu
  • zvyšování znalostí o kulturním a technickém dědictví regionů u místních obyvatel a návštěvníků, zejména dětí a mládeže
  • prezentace aktivit a výstupů projektu v zahraničí - posílení vazby na partnerské regiony, zviditelnění
  • využití výstupů projektu ve vzdělávací a osvětové činnosti i cestovním ruchu

 

nvn 01 nvn 02

MAS Karlštejnsko

MAS Karlštejnsko, z.ú.

Všeradice 18

267 26 Všeradice

Email: maskarlstejnsko@gmail.com

WEB: www.karlstejnskomas.cz

MAS Serviso

SERVISO, o. p. s.

Komenského náměstí 17

411 15 Třebívlice

Email: serviso@tiscali.cz

WEB: www.serviso.cz

MAS Naděje

MAS Naděje o.p.s.

Lišnice, čp.42

434 01 Most

Email: info@masnadeje.cz

WEB: www.masnadeje.cz