MAS POLOŽKA ČÁSTKA V KČ
KMAS Lektorné, vč. dopravy, ubytování, ubytování účastníků, občerstvení účastníků, technické zařízení, cestovné 83 100,00
PMAS 1 Lektorné, vč. dopravy, ubytování, ubytování účastníků, občerstvení účastníků, technické zařízení, cestovné, podklady pro posluchače, pronájem 69 900,00
PMAS 2 Lektorné, vč. dopravy, ubytování, ubytování účastníků, občerstvení účastníků, cestovné 61 900,00
PMAS 2 Mapování tratí na území MAS Karlštejnsko, o.s., pro tvorbu Metodické publikace 370 000,00
PMAS 2 Mapování železniční trati "Švestková dráha" Čížkovice-Obrnice pro tvorbu Metodické publikace 180 000,00
PMAS 2 Studie a dokumentace budoucího využití objektů železniční trati "Švestková dráha" Čížkovice-Obrnice 450 000,00
KMAS Studie a dokumentace budoucího využití objektů železniční trati Zadní Třebaň-Lochovice 360 000,00
KMAS Studie a dokumentace budoucího využití objektů železniční trati Beroun-Nučice-Rudná-Zbuzany 230 000,00
KMAS Studie a dokumentace budoucího využití objektů železniční trati Nučice-Rudná Hořelice-Mořina 110 000,00
PMAS 2 Metodické publikace - management obcí pro zachování veřejné železniční osobní dopravy, oprava exponátu - historický vůz, externí HD 2 Tb 787 000,00
KMAS Propagační akce k projektu v KMAS, vybavení mobilního pracoviště, esterní HD 2 Tb, digitální fotoaparát, elektrocentrála, web "Karlštejnské linky" k prezentaci projektu, Exponát - historický železniční vůz 439 000,00
PMAS 1, 2 Propagační akce k projektu v PMAS 1 a 2, web "Švestková dráha" k prezentaci projektu, Libreto a instalace muzejní expozice o historii drah projektu, externí vybavení - externí HD 2 Tb 264 000,00
KMAS Koordinátor projektu, manažer specialista, účetní služby, kancelářské potřeby, poštovné, telekomuniační poplatky, propagace projektu, poradenské služby 774 000,00
PMAS 1 Administrátor projektu, kancelářské potřeby, poštovné, telekomunikační poplatky 205 000,00
PMAS 2 Administrátor projektu, kancelářské potřeby, poštovné, telekomunikační poplatky 380 000,00

 

KMAS ... MAS Karlštejnsko, z.ú.
PMAS 1 ... SERVISO, o.p.s.
PMAS 2 ... MAS Naděje o.p.s.

MAS Karlštejnsko

MAS Karlštejnsko, z.ú.

Všeradice 18

267 26 Všeradice

Email: maskarlstejnsko@gmail.com

WEB: www.karlstejnskomas.cz

MAS Serviso

SERVISO, o. p. s.

Komenského náměstí 17

411 15 Třebívlice

Email: serviso@tiscali.cz

WEB: www.serviso.cz

MAS Naděje

MAS Naděje o.p.s.

Lišnice, čp.42

434 01 Most

Email: info@masnadeje.cz

WEB: www.masnadeje.cz