Od Do
1. Příprava projektu 1.9.2010 23.10.2012
2. Podání Žádosti o dotaci (ŽoD) 23.10.2012 23.10.2012
3. Proces schvalování a podpisu Dohody 23.10.2012 30.5.2013
4. Realizace projektu 1.6.2013 30.6.2015
5. Podání Žádosti o proplacení dotace (ŽoP) 30.4.2015 30.4.2015
6. Ukončení realizační fáze projektu 30.6.2015 30.6.2015
7. Fáze udržitelnosti projektu 1.7.2015 30.6.2020

MAS Karlštejnsko

MAS Karlštejnsko, z.ú.

Všeradice 18

267 26 Všeradice

Email: maskarlstejnsko@gmail.com

WEB: www.karlstejnskomas.cz

MAS Serviso

SERVISO, o. p. s.

Komenského náměstí 17

411 15 Třebívlice

Email: serviso@tiscali.cz

WEB: www.serviso.cz

MAS Naděje

MAS Naděje o.p.s.

Lišnice, čp.42

434 01 Most

Email: info@masnadeje.cz

WEB: www.masnadeje.cz